بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران 25,000 %14.29
2 گروه مالي گردشگري ايرانيان نوآور (سهامي‌خاص) 25,000 %14.29
3 شركت نمادافزون پاسارگاد 25,000 %14.29
4 شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان 25,000 %14.29
5 بانك گردشگري 25,000 %14.29
6 شركت توسعه اميد افق گردشگري 25,000 %14.29
7 شركت طلوع مرواريد كيش 25,000 %14.29