اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/01
کل خالص ارزش دارائی ها 1,740,573,901,799 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,535,531 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,535,531 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,536,515 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 492,309

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/04/03

مدیر صندوق:

گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا حبيبي

حسابرس:

موسسه آزمون پرداز ايران مشهود